Welkom!

Overal willen mensen weten vooral doen! Informatieve groepen en groepen die iets voor de maatschappij willen betekenen schieten als paddestoelen uit de grond. Er zijn gigantisch goede ideeën. Deze willen we verzamelen en weer delen. Onder ons, gewone mensen, je buren!

“Be Your Neighbour” is bedoeld als een overkoepelende website voor gerealiseerde buurtgroepen. Als de eerste groep een  succes wordt zul je in de toekomst hier  ideeën vinden hoe je een BYN buurtgroep kunt opstarten en onderhouden. Het is opgezet om uit te groeien tot een groot netwerk, met de bedoeling om het initiatief terug te krijgen bij de mensen.

 

Ons Doel

BYN, VAN IEDEREEN, VOOR IEDEREEN
Heb je een goed idee voor de leefbaarheid in je buurt, of een hulpvraag en zoek je medestanders? Of heb je reeds iets in je buurt opgestart? Meld het ons zodat wij het verder kunnen delen. BYN Oldambt is een platform waar je anderen kunt vinden om met je mee te denken of waar je jezelf aan kunt melden om mee te doen met iets dat je aanspreekt. Jouw idee, praktische informatie over wat er in de buurt te vinden is en reeds gerealiseerde projecten, brengen we samen. Dit delen we weer via deze website én huis-aan-huis. Want lang niet iedereen heeft internet of kan ermee omgaan.

Be Your Neighbour, kortweg BYN,
Stimuleert tot het opzetten van buurtgroepen om de afstandtussen vragen en geven zo klein mogelijk te maken. Hoe? Simpelweg door te verzamelen wat er aan vraag en aanbod is en dit weer in de buurt te delen. Op een manier die voor iedereen bereikbaar is. Een buurt grenst aan een buurt …aan een buurt…aan een buurt en zo kan dit als een lopend vuurtje zich verspreiden, misschien tot over grenzen.
Vandaar de Engelse naam
Be Your Neighbour.
BYN Oldambt is de eerste groep in dit project
DOE JE MEE?

Stichting BYN

Stichting Be Your neighbour, kortweg BYN,
Werd in september 2016 opgericht met als doelstellingen:

Doelstelling directe omgeving:

 1. Verzamelen en verspreiden van informatie over alles wat er in de directe leefomgeving te vinden is aan organisaties, instellingen, bedrijven en initiatieven die het algemene nut beogen, teneinde de leefbaarheid te vergroten en de afhankelijkheid van anderen, bijvoorbeeld instanties,  te verkleinen  of de wegen naar hulp verkrijgen van instanties te vereenvoudigen.
 2. Een neutrale mogelijkheid bieden voor vraag en aanbod van buurtinitiatieven zodat meer burgers hun goede ideeën durven lanceren

Brede doelstelling:

 1. Stimuleren tot het oprichten van soortgelijke buurtgemeenschappen
 2. Meldpunt voor gelijknamige en gelijksoortige buurtprojecten
 3. Steunen van projecten van gelijknamige buurtgroepen

Middelen om het doel te bereiken:

 1. Media
  • Huis-aan-huis uitgave
  • www.beyourneighbour.nl
  • Vrijwillige hulp, onbezoldigd
 2. Geldelijke middelen
  • Bijdrage van alle ondernemers die in de huis aan huis uitgave vermeld staan
  • Giften

Verantwoording gelden: Verantwoording voor het gebruik van de geldelijke middelen zal plaats vinden via een open kasboek . Hiertoe wordt een pagina op de website ingericht. Eveneens worden  jaarlijks  de balanscijfers gepubliceerd.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: M. Westmaas – Secretaris: L.Koeweiden- Penningmeester: S.Nuis

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Vestigingslaats: Gemeente Oldambt

RSIN nr. 856829493

Postadres:  Torenstraat 17 , 9671 EC Winschoten

 

Mijn Buurt

Contact opnemen

Opmerkingen en vragen zijn welkom.

* Vereist veld